ALTSO PROJESİNİ ANLATTI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 15 Ocak 2012 günü Ankara’da gerçekleşen AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi ‘ne ilişkin toplantıya iştirak etti.

ALTSO Genel Sekreteri Erhan Akman ve ALTSO Projeler Koordinatörlüğü ekibinin katıldığı toplantı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, EUROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Erwan Marteil ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Başkanı Muhsin Altun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

 ALTSO Program Kapsamında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortağı olduğu ‘’Odanın Ufkunu Aç Üyenin Ufkunu Aç’’ Projesi de katılımcılara tanıtıldı.  Limburg Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası ortaklığındaki proje hakkında ALTSO Projeler Koordinatörü Zehra Kanmaz katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda 171.018,10 Avro Bütçeli Projenin 148.785,75 Avro’luk diliminin doğrudan Avrupa Birliği’nin katkısı olduğu belirtildi.  Konuya ilişkin ALTSO Projeler Koordinatörü Zehra Kanmaz  12 Ay sürecek olan Projenin Genel Amaçlarının; Türkiye’deki Odalar ve Ticaret Borsaları ile AB arasında karşılıklı anlayışı güçlendirecek, iş uygulamalarıyla ilgili bilgi ve uzmanlığın karşılıklı değiş tokuşunu sağlayacak, Türkiye’nin gelecekteki üyeliğine yönelik fırsat ve zorluklar hakkında her iki tarafın da farkındalığını artıracak ve dolayısıyla Avrupa ve Türk iş topluluklarının entegrasyonunu ve ticaretle alakalı müktesebatın Türkiye’de etkin bir şekilde uygulamaya koyulmasını kolaylaştıracak uzun vadeli ortaklıkların kurulması olduğu, Özel amaçlarının ise; Ticaretle ilgili Müktesebatın benimsenmesi ile paralel olarak Türk Ticaret Kanununun getirdiği en son mevzuat değişikliklerini tanıtan, şirketin internetteki görünürlüğünü artıran, kümeleşmeyi destekleyen, Türkiye ile Avrupa şirketleri arasında çevrimiçi eşleşmeyi mümkün kılan, yeni ticaret ve yatırım fırsatlarına katkıda bulunan ve dolayısıyla KOBİ gelişimini destekleyen bir Ticari Portalın kurulması; bu sistemi geliştirme için Avrupa’daki şirketlerle know-how ve deneyimin paylaşılması; proje taraflarının hizmet kapasitesinin artırılması, bu sistem üzerinde etkin bir uluslararası ağ kurabilmek adına tarafların birbirlerinin bilgilerinden faydalanması, proje taraflarının ve onların üye şirketlerinin uluslararası hale gelmesinin desteklenmesi ve dolayısıyla Türkiye ve AB’de iş dünyasının entegrasyonuna katkıda bulunulması olduğunu belirtildi.

Projenin beklenen sonuçlarından da bahseden Kanmaz sözlerine şöyle devam etti; “Bu Proje ile birlikte, Proje tarafları arasında ilk defa işbirliği yapılmaktadır. Ticari eşleşme hakkında know-how aktarılacaktır. Türkiye Odaları ile onların AB’deki emsalleri arasında karşılıklı bilgi ve anlayış güçlendirilecektir. Üyeler için iş ve yatırım fırsatlarını kolaylaştıran temel oda konuları hakkındaki bilgiler karşılıklı olarak aktarılacaktır.  Çevrimiçi ticaret portalı yaratılacaktır. Türk ve Hollandalı şirketlerden oluşan bir ticaret ağı oluşturulacaktır. Çevrimiçi ticari eşleşme gerçekleştirilmiş olacaktır. Yeni ticaret ve yatırım fırsatları artırılacaktır. Proje taraflarının hizmet kapasitesi artacaktır. Limburg CCI (Hollanda, Almanya ve Belçika) “Euregional” ağına bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek ve işbirliği kuvvetlendirilecektir. Türkiye’nin AB’ye gelecekteki katılımı açısından fırsatlar zorluklar hakkında her iki tarafın da farkındalığı artırılacaktır. Türk iş dünyasının Avrupa’ya adaptasyonunu kolaylaştırmaya yönelik olarak Müktesebatla paralel Yeni Türk Ticaret Kanunu seminerler, eğitimler ve ticaret portalı aracılığıyla tanıtılacaktır. Türkiye’de ticaretle alakalı Müktesebatın etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Türkiye’de AB iş uygulamalarının ve AB’de Türk iş uygulamalarının anlaşılması sağlanacaktır”