"ODANIN Ufkunu Aç ÜYENİN Ufkunu Aç" 

 “ODANIN Ufkunu Aç ÜYENİN Ufkunu Aç”  ALTSO TİCARET PORTALI’nın tanıtım, duyuru ve ilanlarının yayınlandığı web sitesine Hoşgeldiniz!

ALTSO TİCARET PORTALI

Genel amacı, Türkiye’deki Odalar ve Ticaret Borsaları ile AB arasında karşılıklı anlayışı güçlendirecek, iş uygulamalarıyla ilgili bilgi ve uzmanlığın karşılıklı değiş tokuşunu sağlayacak, Türkiye’nin gelecekteki üyeliğine yönelik fırsat ve zorluklar hakkında her iki tarafın da farkındalığını artıracak ve dolayısıyla Avrupa ve Türk iş topluluklarının entegrasyonunu ve ticaretle alakalı müktesebatın Türkiye’de etkin bir şekilde uygulamaya koyulmasını kolaylaştıracak uzun vadeli ortaklıkların kurulması amacıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Limburg Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortak kurdukları bir E-Ticaret platformudur.

Projenin Amacı

Projenin genel amacı Türk ve Avrupa ticari topluluklarının entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Devamı →

 Avantajları

Türkiye Odaları ile onların AB’deki emsalleri arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve güçlü iş ilişkileri anlayışını pekiştiriyor. Devamı →

Projenin Hedefi

Türkiye’nin AB’ye gelecekteki katılımı açısından fırsatlar zorluklar hakkında her iki tarafın da farkındalığı artırılacaktır. Devamı →

Proje Ortakları

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Limburg Sanayi ve Ticaret Odası ( Hollanda) Devamı →

Neden E-TİCARET?

İnternet üzerinden gerçekleşen E-ticaret; işletmelerin tüketicilerine daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmaktadır. Herhangi bir fiziksel yatırıma girmeden ürettiği yada tedarik ettiği mal ve hizmetlerini çok daha avantajlı pazarlayabilme imkanını doğurmaktadır.
Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin internet vasıtasıyla  yürütülmesi bir çok alanda maliyetleri asgariye indirdiği gibi zamandan tasarrufu da etkin kılıyor.
Pazarlama ve dağıtım faaliyetleri elektronik ortamda yürütülmesi maliyetlerin düşmesine neden olur. Bu sebeple E-Ticaret işletmeleri ulusal ve uluslararası rekabet ortamında çalışabileceğine olanak sağlar.
İnternet ortamında pazarlanan bir mal veya hizmetin reklam tanıtımı da kolay ve direk satışa yöneliktir. Ölçümlenebilen geri bildirimler sayesinde reklam harcamalarını doğru ve belli bir disiplinde olmasına yardımcı olur.

HABERLER

www.altsobiz.org TANITILDI

17 Aralık 2013 / 0 Comments

Back to Top