İŞ DÜNYASININ UFKUNU AÇACAK PROJE TANITILDI

ALTSO tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunulan ve kabul edilen “Odanın Ufkunu Aç, Üyenin Ufkunu Aç” projesi tanıtım toplantısı 22 Mart 2013 Cuma günü yapıldı. ALTSO’da gerçekleşen tanıtım toplantısına projenin sahibi olan ALTSO adına Başkan Kerim Aydoğan ve proje ortaklarından  Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ALSMO) adına Başkanı İffet Kan ve Genel Sekreter Ercan Çatal katıldı.

Projenin diğer bir ortağının Isparta Ticaret Borsası, yabancı ortağının ise Hollanda Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Olduğu ve bedelinin de 171.018,10 Avro olduğu açıklandı. Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye Odaları Ortaklığı Hibe Programına başvuruda bulunularak hibe almaya hak kazanan “Odanın Ufkunu Aç, Üyenin Ufkunu Aç” projesinin amacının özetle; “Avrupa’daki oda ve borsalarla işbirliği kurarak, yönetim, hizmet ve iletişim gibi temel faaliyet alanlarında deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak, e-ticarete imkan sunan online bir sistem kurmak ve Yeni Türk Ticaret kanunu uyarınca oda üyelerinin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sağlamak olduğunu açıkladı.

“YENİ TTK KAPSAMINDA TÜRK İŞ DÜNYASINA KATKI YAPACAĞIZ”
“Projenin, kurulacak sistem ile Avrupa Birliği müktesebatına uyuma yönelik olarak yeniden düzenlenen Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türk iş Dünyasının online varlığını geliştirmek, şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirliklerine katkıda bulunulmuş olacaktır” diyen ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, düzenlenen basın toplantısında; “ Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklere şirketlerimizin uyum sağlamasını desteklemek amacı ile odamız bünyesinde bugüne kadar birçok eğitim gerçekleştirmiştik. Fakat hali hazırda konu hakkında üyelerimizin kafalarında birçok soru işareti olduğunu bize gelen taleplerden görerek yeni bir proje üzerinde yoğunlaştık. Bunun üzerine Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye Odaları Ortaklığı Hibe Programına 171.018,10 Avro’luk üyenin Odanın Ufkunu aç, Üyenin Ufkunu Aç isimli projemiz ile başvuruda bulunarak hibe almaya hak kazandık” dedi.

“TİCARET PORTALI OLUŞTURACAĞIZ”
Aydoğan, “Bu proje ile üyelerimizin yeni Türk Ticaret Kanunun gerekliliklerine uygun şartları sağlamaları için hukuki ve teknik danışmanlık vererek yeni kanunun gerektirdiği Web sitesi kuruluşlarını sağlanmaları için de oluşturacağımız Ticaret Portalı ile teknik destek vereceğiz. Ticaret Portalında 380 üyenin web sayfaları hazırlanacak ve bu portala 90 Hollanda Belçika ve Almanya firmasının da girişleri yapılarak uluslar arası ortaklıklar için zemin hazırlanacaktır. Ayrıca Yeni TTK ve E-Ticaret ile ilgili 20 kısa bilgilendirme videosu hazırlanarak web sayfamız ve Alanya Web Tv ‘de üyelerimizin bilgisine sunulacaktır. Buna ek olarak;  bilişim teknolojileri, e-ticaret, dijital pazarlama gibi kavramlar günümüz ticaret hayatında büyük önem taşımaktadır. Avrupalı şirketler ürettikleri ürünleri ya da sağladıkları hizmetleri günümüzde internet üzerinden pazarlamaktadır. Bölgemizin şirket yapısı da Avrupa’ya ihracat yapmaya oldukça uygundur fakat ortak bulmakta zorlanan ya da ürünlerini fuarlar dışında pazarlayacak bir ortamları olmayan şirketlerimiz için Avrupa Birliği tarafından desteklenen projemiz üyelerimize çeşitli imkanlar sunmaktadır” diye konuştu.

“TÜRK ODALARI İLE AB ARASINDA KURULAN BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ”
Aydoğan konuşmasında projenin Türk Odaları ile AB arasında yeni bir köprü olacağına işaret ederek; “Projemizin genel amacı Türkiye’deki Odalar ve Ticaret Borsaları ile AB arasında karşılıklı anlayışı güçlendirecek, iş uygulamalarıyla ilgili bilgi ve uzmanlığın karşılıklı değiş tokuşunu sağlayacak, Türkiye’nin gelecekteki üyeliğine yönelik fırsat ve zorluklar hakkında her iki tarafın da farkındalığını artıracak ve dolayısıyla Avrupa ve Türk iş topluluklarının entegrasyonunu ve ticaretle alakalı müktesebatın Türkiye’de etkin bir şekilde uygulamaya koyulmasını kolaylaştıracak uzun vadeli ortaklıkların kurulmasıdır. Projemizin özel amacı ise Ticaretle ilgili Müktesebatın benimsenmesi ile paralel olarak Türk Ticaret Kanununun getirdiği en son mevzuat değişikliklerini tanıtan, şirketin internetteki görünürlüğünü artıran, kümeleşmeyi destekleyen, Türkiye ile Avrupa şirketleri arasında çevrimiçi eşleşmeyi mümkün kılan, yeni ticaret ve yatırım fırsatlarına katkıda bulunan ve dolayısıyla KOBİ gelişimini destekleyen bir Ticaret Portalının kurulması ve bu sistemi geliştirmek için Avrupa’daki şirketlerle bilgi paylaşılması; proje taraflarının hizmet kapasitesinin artırılması, bu sistem üzerinde etkin bir uluslararası ağ kurabilmek adına tarafların birbirlerinin bilgilerinden faydalanması, proje taraflarının ve onların üye şirketlerinin uluslararası hale gelmesinin desteklenmesi ve dolayısıyla Türkiye ve AB’de iş dünyasının entegrasyonuna katkıda bulunulmasıdır” dedi.

”SEMİNERLER PROGRAMLARI İLE ÜYELERİMİZİ BİLİNÇLENDİRECEĞİZ”
ALTSO Başkanı Aydoğan; “Projenin sonunda Yeni TTK hakkında ve E-ticaret hakkında düzenleyeceğimiz seminerlere 350 üyenin katılarak faydalanması sağlanacak. Bu proje kapsamında 09 Nisan 2013 tarihinde Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili geniş katılımlı bir seminer gerçekleştirilecektir. Yine aynı zamanda odamız tarafından görevlendirilen Alanya İşletme Fakültesi öğrencileri üyelerimiz ziyaret ederek Üye İhtiyaç Analizi anketi uygulaması başlayacaktır. Bu anketle üyelerimizin, Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sürecinin tespit edilmesi ve e-ticaret yapabilme kapasitelerini ölçmek amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

İFFET KAN:” ŞİRKETLERİN UFKU AÇILACAK”
Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İffet Kan ise yaptığı açıklamada, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iş dünyasında halen tam olarak bilinmediğine dikkat çekti. Kanunun ilk çıktığında tüm şirketlere web sayfası zorunluluğu getirildiğini ancak daha sonra sadece denetime tabi olan şirketlere bu zorunluluğun getirildiğini hatırlatarak, “Çok büyük maliyetlerle yapılacak web sayfalarını bu proje kapsamında hem de hibelerden gelen parayla oluşturacak bu proje sayesinde tüm şirketlerin e-ticarette önü açılacak.  ALTSO’nun öncülüğünde ve odamızın da işbirliğinde gerçekleşen bu projeye büyük önem veriyoruz. Mükellef şirketlerimizin Yeni TTK’ nu öğrenmesi ve ticarette önünün açılması hepimizin menfaatine olacaktır. Şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu projenin ülkemize örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

ALTSO